Articles
Betere balenpersen voor 2006 van de oogstspecialist New Holland

New Holland heeft een reeks verbeteringen aangekondigd voor zijn balenpersen voor het oogstseizoen van 2006. De veranderingen zijn voorzien voor de BB-A grootpakpersen, evenals de Roll-BeltTM- en Roll-BarTM-versies van de ronde BR balenpersen. 

Het merk staat erom bekend regelmatig te innoveren en deze ontwikkelingen zijn een combinatie van nieuwe technologieën en herzieningen aan de constructie die het resultaat zijn van de nauwe band tussen New Holland en zijn klanten. Alle veranderingen zijn bedoeld om de manier waarop de balenpersen werken te verbeteren, zodat de klanten kunnen profiteren van de meest moderne en efficiënte oogstmachines op de markt.

De veranderingen aan de BB-A-balenpersen van New Holland omvatten vier nieuwe opties die tegen het oogstseizoen van 2006 voor de kopers beschikbaar zullen zijn. Het standaard gesloten windscherm, dat werd ontwikkeld om de gewastoevoer te bevorderen en boven de opraper wordt bevestigd, kan nu worden uitgerust met één enkele rol voor het windscherm dat de gewastoevoer nog verbetert, voornamelijk bij omvangrijke gewassen.

De optionele rol is niet alleen verkrijgbaar op nieuwe balenpersen, maar kan ook op de bestaande BB-A Serie-balenpersen worden gemonteerd.

Op de nieuwe balenpersen van de BB-A-Serie is ook een nieuwe vochtigheidssensor beschikbaar. Deze sensor bestaat uit twee smalle, stervormige wielen die bovenop het perskanaal worden gemonteerd om het elektrische geleidingsvermogen door de balen te meten. Het systeem is via kabels aan een controle-eenheid verbonden en meet zo de vochtigheid van het gewas van 10-80 procent.

Maar wat belangrijker is, is dat het systeem tot op +/- twee procent nauwkeurig is. De vochtigheidsgraad kan continu bekeken worden op het InfoViewTM-scherm en een boven- en ondergrens kunnen worden ingesteld zodat de bestuurder een hoor- en zichtbaar waarschuwingssignaal krijgt wanneer er met vochtiger of minder vochtig gewas wordt gewerkt.

Een nieuwe kit die de lengte van de balen elektronisch beheert, is nu ook verkrijgbaar voor de BB-A. Met deze nieuwe functie, die aan de hand van het InfoViewTM-systeem ingesteld en gecontroleerd kan worden, is het tevens mogelijk om de koppeling van de bindinrichting al vroeg over te halen, wat handig is wanneer een veld afgewerkt is en de bestuurder de laatste baal wil binden. Deze nieuwe functie kan niet worden aangebracht op de vorige BB-A-modellen.
Voor bepaalde markten is er nu een trekhaak voor een kogel van 80 mm verkrijgbaar als optie op de BB-A.
Andere algemene veranderingen aan de BB-A-balenpersen van 2006 omvatten verschillende nieuwe verlichtingssets. Ten eerste is er een standaardset van drie lampen met daarnaast ook een set van vier schijnwerpers die een aparte - door de aftakas aangedreven - batterij en alternator nodig hebben om de lampen geladen te houden.

Verbeteringen aan de Roll-BeltTM -balenpersen met variabele kamer van New Holland voor het oogstseizoen 2006 zorgen voor een grotere capaciteit en betere betrouwbaarheid. Zowel aan de balenpersen van het vorktype als aan die van het rotortype werden verbeteringen aangebracht, waardoor er nu respectievelijk 25 en 15 procent sneller kan worden gewerkt.

De veranderingen aan de balenpersen van het vorktype beginnen bij de opraper die werd uitgerust met bredere zijvleugels om de gewastoevoer naar de tanden efficiënter te laten verlopen. Het kamprofiel van de opraper werd aangepast om de gewastoevoer te verbeteren en de agressiviteit van de tanden te verminderen. Dankzij het nieuwe profiel van de kam kunnen de tanden van de opraper het gewas dichter naar de vorktanden duwen.

De diameter van de invoervijzels die worden gebruikt om het gewas van de buitenkant van de opraper naar de centrale aandrukzone te bewegen, werd met 2 cm vergroot en bedraagt nu 22 cm, zodat de invoervijzels nog efficiënter en betrouwbaarder zijn.

De snelheid van zowel de oprapertanden als de aandrukvork werd met vijf procent verhoogd, waardoor de balenpersen sneller vooruit kunnen rijden zonder verstoppingen en dus de capaciteit van de balenpersen toeneemt. Er kan ook een extra kettingwiel aan de opraper worden voorzien waardoor de snelheid van de tanden en invoervijzels met zes procent toeneemt. Dit is vooral nuttig wanneer persen van voordroog moeilijk is, bijvoorbeeld met natte en korte gewassen.

Het aandrukmechanisme werd op de recentste BR-A Roll-BeltTM-balenpersen verbeterd zodat de tanden een langere reikwijdte hebben om het gewas van de opraper naar de vloerrol te trekken. De overgangszone tussen de aandrukzone en de vloerrol werd ook aangepast om een betere gewastoevoer mogelijk te maken.

Ook de verbeteringen aan de balenpersen van het rotortype beginnen bij de opraper, waar nu een optioneel roltype windscherm kan worden voorzien om de capaciteit en gewastoevoer bij omvangrijke gewassen te bevorderen.

De opraper werd over de volledige breedte voorzien van gebogen tanden, nadat was gebleken dat rechte tanden in het centrale gedeelte van de opraper weinig invloed hadden op het rendement.

Net als de balenpersen van het vorktype hebben de balenpersen van het rotortype bredere zijvleugels om de gewastoevoer te verbeteren. Er werden ook een aantal veranderingen aangebracht aan de invoervijzels die worden gebruikt om het gewas naar het centrale gedeelte van de opraper te bewegen, hoewel ze in dit geval maar 1 cm langer werden gemaakt.

De nokkenkam van de opraper kreeg niet alleen een nieuw profiel, maar de volledige opraper werd ook 22 cm dichter bij de toevoerinrichting geplaatst. Hierdoor zal de gewastoevoer, en bijgevolg de capaciteit van de balenpers, verbeteren terwijl het materiaal tegelijkertijd gemakkelijker van de oprapertanden naar de rotortanden wordt gebracht.

De veranderingen aan de balenpersen van het rotortype zijn compleet met een nieuwe, demonteerbare rotorschraper. De vorige schraper was gelast waardoor het duurder was om hem te vervangen.

Een upgrade aan de BR-A Roll-BeltTM-balenpersen van 2006 die zowel op het vorktype als het rotortype beschikbaar is, is een optionele “Serpentine Roller kit” die helpt te vermijden dat er voordroog gewas rond de rollen gewikkeld raakt. Deze functie is vooral handig bij nat weer.

Technologische ontwikkelingen aan de BR-A Roll-BarTM-balenpersen met vaste kamer van New Holland hebben geholpen hun capaciteit, hun duurzaamheid en hun efficiëntie te verhogen.

De grootste verandering is een toename van het aftakasvermogen van de aandrijfkoppeling tot 1700 Nm. Dit heeft geleid tot een onmiddellijke toename van de capaciteit. De balenpersen kunnen nu sneller rijden tijdens het persen van de balen, zonder verstoppingen.

Het extra koppel zorgt er ook voor dat de balenpers variaties in de dichtheid van gewassen in een zwad beter aankan. Dit betekent dat de balenpers niet langer blokkeert wanneer hij met een dichte strook gewas wordt geconfronteerd, maar door kan blijven werken.

Wat ook bijdraagt aan het rendement van de balenpers is de verlenging van de BR-A-opraperbanden. Hierdoor verloopt de overgang van het gewas tussen de opraper en de invoerder vlotter waardoor er minder kans op verstoppingen is.

Er werden voor 2006 ook nog twee andere optionele functies gelanceerd die de efficiëntie van de balenpersen moeten bevorderen; net als bij de Roll-BeltTM-balenpersen kan het standaard gesloten windscherm van de BR-A Roll-BarTM-balenpersen uitgerust worden met een roltype windscherm om de gewastoevoer te verbeteren.

Nu is ook een hydraulisch bediend palsysteem verkrijgbaar dat de rotor in de balenpers achteruit doet gaan om het gewas naar de balenkamer te bewegen als het geblokkeerd raakt. Dit is niet alleen veel gemakkelijker dan het manueel omkeren van de rotor, het is ook veel sneller en beperkt zo de stilstandtijd tot een minimum.

Een van de algemene verbeteringen die werden aangebracht om de duurzaamheid van de BR-A Roll-BeltTM-balenpersen met vaste kamer te verbeteren, is een rotoraandrijfketting van een hogere kwaliteit die werd verstevigd om het toegenomen koppelvermogen van de aandrijflijn van de balenpers aan te kunnen. Een nieuw spansysteem werd ook voorzien voor de Roll Bar™-ketting, waardoor er meerdere aanpassingen mogelijk zijn. Dit betekent dat er een optimale kettingspanning kan worden aangehouden tot aan en voorbij het punt waarop schakels van de ketting kunnen worden verwijderd.

Op de ketting die de stalen Roll Bar™-stangen van de balenpers aandrijft, werd standaard een smeersysteem voorzien. De olie doet de ketting niet alleen gemakkelijker bewegen, maar smeert ook de lagers die de stalen stangen op hun plaats houden en ervoor zorgen dat de stangen vlot draaien.

Dankzij een nieuwe, beter afstelbare hefinrichting kan de BR-A Roll-BarTM-balenpers met vaste kamer van New Holland nu gemakkelijker aan verschillende tractoren worden gekoppeld. De balenpers werkt het best wanneer hij op een vlakke ondergrond parallel met de grond staat. Dankzij de nieuwe hefinrichting - met een reeks klembouten - is dit met de meeste tractoren op de markt mogelijk.

Nieuwe, bredere banden worden nu gebruikt om meer steun te bieden aan de opraper van de balenpers. Deze banden, die bedoeld zijn om de balenpers gemakkelijker de vorm van de ondergrond te laten volgen, verminderen ook het risico op bodembeschadiging.

Kopers die voor het BR560A Combi-model kiezen, dat het gewas in balen pakt en wikkelt, zullen in 2006 ook van een groot aantal verbeteringen genieten.

De hydraulisch bediende eendenbek die het net rond de baal wikkelt, werd geüpgrade om nog sneller te werken. Hierdoor kan de baal sneller uitgeworpen worden nadat minder wikkellagen werden aangebracht (die niet nodig zijn aangezien de baal toch onmiddellijk wordt gepakt). Bovendien worden het insteken en terugtrekken van de messen vanaf nu ook hydraulisch gestuurd voor een nog betere bediening.

De hydraulische vork die de baal van de balenpers naar de wikkelaar beweegt, werd verbeterd om sneller te kunnen werken. Door de omlooptijd waarin iedere baal ingewikkeld en uit de balenpers geworpen wordt in te korten, wordt de algemene capaciteit groter.

Het balenwikkelsysteem, dat twee satelliet-wikkelarmen gebruikt met elk hun eigen wikkelrol, werd aangepast zodat het voortaan mogelijk is om een wikkelcyclus te voltooien wanneer een van de rollen op is. Dit is momenteel niet mogelijk en zal tevens de stilstandtijd verkorten door ervoor te zorgen dat het wikkelen kan doorgaan tot de baal is afgewerkt. De bestuurder moet dan niet meer stoppen met werken om de lege wikkelrol te vervangen.

Het controlesysteem voor de Combi-balenpers is vereenvoudigd in het 2006-model. Terwijl er vroeger twee monitors nodig waren voor de balenpers en de wikkelaar, hebben die plaats gemaakt voor een enkele kleurenmonitor. Zo wordt het voor de bestuurder gemakkelijker om de prestaties van de machine in het oog te houden.

SEARCH

PLACE AD

SERVICES

AgroMachine

Betere balenpersen voor 2006 van de oogstspecialist New Holland

New Holland heeft een reeks verbeteringen aangekondigd voor zijn balenpersen voor het oogstseizoen van 2006. De veranderingen zijn voorzien voor de BB-A grootpakpersen, evenals de Roll-BeltTM- en Roll-BarTM-versies van de ronde BR balenpersen. 

Het merk staat erom bekend regelmatig te innoveren en deze ontwikkelingen zijn een combinatie van nieuwe technologieën en herzieningen aan de constructie die het resultaat zijn van de nauwe band tussen New Holland en zijn klanten. Alle veranderingen zijn bedoeld om de manier waarop de balenpersen werken te verbeteren, zodat de klanten kunnen profiteren van de meest moderne en efficiënte oogstmachines op de markt.

De veranderingen aan de BB-A-balenpersen van New Holland omvatten vier nieuwe opties die tegen het oogstseizoen van 2006 voor de kopers beschikbaar zullen zijn. Het standaard gesloten windscherm, dat werd ontwikkeld om de gewastoevoer te bevorderen en boven de opraper wordt bevestigd, kan nu worden uitgerust met één enkele rol voor het windscherm dat de gewastoevoer nog verbetert, voornamelijk bij omvangrijke gewassen.

De optionele rol is niet alleen verkrijgbaar op nieuwe balenpersen, maar kan ook op de bestaande BB-A Serie-balenpersen worden gemonteerd.

Op de nieuwe balenpersen van de BB-A-Serie is ook een nieuwe vochtigheidssensor beschikbaar. Deze sensor bestaat uit twee smalle, stervormige wielen die bovenop het perskanaal worden gemonteerd om het elektrische geleidingsvermogen door de balen te meten. Het systeem is via kabels aan een controle-eenheid verbonden en meet zo de vochtigheid van het gewas van 10-80 procent.

Maar wat belangrijker is, is dat het systeem tot op +/- twee procent nauwkeurig is. De vochtigheidsgraad kan continu bekeken worden op het InfoViewTM-scherm en een boven- en ondergrens kunnen worden ingesteld zodat de bestuurder een hoor- en zichtbaar waarschuwingssignaal krijgt wanneer er met vochtiger of minder vochtig gewas wordt gewerkt.

Een nieuwe kit die de lengte van de balen elektronisch beheert, is nu ook verkrijgbaar voor de BB-A. Met deze nieuwe functie, die aan de hand van het InfoViewTM-systeem ingesteld en gecontroleerd kan worden, is het tevens mogelijk om de koppeling van de bindinrichting al vroeg over te halen, wat handig is wanneer een veld afgewerkt is en de bestuurder de laatste baal wil binden. Deze nieuwe functie kan niet worden aangebracht op de vorige BB-A-modellen.
Voor bepaalde markten is er nu een trekhaak voor een kogel van 80 mm verkrijgbaar als optie op de BB-A.
Andere algemene veranderingen aan de BB-A-balenpersen van 2006 omvatten verschillende nieuwe verlichtingssets. Ten eerste is er een standaardset van drie lampen met daarnaast ook een set van vier schijnwerpers die een aparte - door de aftakas aangedreven - batterij en alternator nodig hebben om de lampen geladen te houden.

Verbeteringen aan de Roll-BeltTM -balenpersen met variabele kamer van New Holland voor het oogstseizoen 2006 zorgen voor een grotere capaciteit en betere betrouwbaarheid. Zowel aan de balenpersen van het vorktype als aan die van het rotortype werden verbeteringen aangebracht, waardoor er nu respectievelijk 25 en 15 procent sneller kan worden gewerkt.

De veranderingen aan de balenpersen van het vorktype beginnen bij de opraper die werd uitgerust met bredere zijvleugels om de gewastoevoer naar de tanden efficiënter te laten verlopen. Het kamprofiel van de opraper werd aangepast om de gewastoevoer te verbeteren en de agressiviteit van de tanden te verminderen. Dankzij het nieuwe profiel van de kam kunnen de tanden van de opraper het gewas dichter naar de vorktanden duwen.

De diameter van de invoervijzels die worden gebruikt om het gewas van de buitenkant van de opraper naar de centrale aandrukzone te bewegen, werd met 2 cm vergroot en bedraagt nu 22 cm, zodat de invoervijzels nog efficiënter en betrouwbaarder zijn.

De snelheid van zowel de oprapertanden als de aandrukvork werd met vijf procent verhoogd, waardoor de balenpersen sneller vooruit kunnen rijden zonder verstoppingen en dus de capaciteit van de balenpersen toeneemt. Er kan ook een extra kettingwiel aan de opraper worden voorzien waardoor de snelheid van de tanden en invoervijzels met zes procent toeneemt. Dit is vooral nuttig wanneer persen van voordroog moeilijk is, bijvoorbeeld met natte en korte gewassen.

Het aandrukmechanisme werd op de recentste BR-A Roll-BeltTM-balenpersen verbeterd zodat de tanden een langere reikwijdte hebben om het gewas van de opraper naar de vloerrol te trekken. De overgangszone tussen de aandrukzone en de vloerrol werd ook aangepast om een betere gewastoevoer mogelijk te maken.

Ook de verbeteringen aan de balenpersen van het rotortype beginnen bij de opraper, waar nu een optioneel roltype windscherm kan worden voorzien om de capaciteit en gewastoevoer bij omvangrijke gewassen te bevorderen.

De opraper werd over de volledige breedte voorzien van gebogen tanden, nadat was gebleken dat rechte tanden in het centrale gedeelte van de opraper weinig invloed hadden op het rendement.

Net als de balenpersen van het vorktype hebben de balenpersen van het rotortype bredere zijvleugels om de gewastoevoer te verbeteren. Er werden ook een aantal veranderingen aangebracht aan de invoervijzels die worden gebruikt om het gewas naar het centrale gedeelte van de opraper te bewegen, hoewel ze in dit geval maar 1 cm langer werden gemaakt.

De nokkenkam van de opraper kreeg niet alleen een nieuw profiel, maar de volledige opraper werd ook 22 cm dichter bij de toevoerinrichting geplaatst. Hierdoor zal de gewastoevoer, en bijgevolg de capaciteit van de balenpers, verbeteren terwijl het materiaal tegelijkertijd gemakkelijker van de oprapertanden naar de rotortanden wordt gebracht.

De veranderingen aan de balenpersen van het rotortype zijn compleet met een nieuwe, demonteerbare rotorschraper. De vorige schraper was gelast waardoor het duurder was om hem te vervangen.

Een upgrade aan de BR-A Roll-BeltTM-balenpersen van 2006 die zowel op het vorktype als het rotortype beschikbaar is, is een optionele “Serpentine Roller kit” die helpt te vermijden dat er voordroog gewas rond de rollen gewikkeld raakt. Deze functie is vooral handig bij nat weer.

Technologische ontwikkelingen aan de BR-A Roll-BarTM-balenpersen met vaste kamer van New Holland hebben geholpen hun capaciteit, hun duurzaamheid en hun efficiëntie te verhogen.

De grootste verandering is een toename van het aftakasvermogen van de aandrijfkoppeling tot 1700 Nm. Dit heeft geleid tot een onmiddellijke toename van de capaciteit. De balenpersen kunnen nu sneller rijden tijdens het persen van de balen, zonder verstoppingen.

Het extra koppel zorgt er ook voor dat de balenpers variaties in de dichtheid van gewassen in een zwad beter aankan. Dit betekent dat de balenpers niet langer blokkeert wanneer hij met een dichte strook gewas wordt geconfronteerd, maar door kan blijven werken.

Wat ook bijdraagt aan het rendement van de balenpers is de verlenging van de BR-A-opraperbanden. Hierdoor verloopt de overgang van het gewas tussen de opraper en de invoerder vlotter waardoor er minder kans op verstoppingen is.

Er werden voor 2006 ook nog twee andere optionele functies gelanceerd die de efficiëntie van de balenpersen moeten bevorderen; net als bij de Roll-BeltTM-balenpersen kan het standaard gesloten windscherm van de BR-A Roll-BarTM-balenpersen uitgerust worden met een roltype windscherm om de gewastoevoer te verbeteren.

Nu is ook een hydraulisch bediend palsysteem verkrijgbaar dat de rotor in de balenpers achteruit doet gaan om het gewas naar de balenkamer te bewegen als het geblokkeerd raakt. Dit is niet alleen veel gemakkelijker dan het manueel omkeren van de rotor, het is ook veel sneller en beperkt zo de stilstandtijd tot een minimum.

Een van de algemene verbeteringen die werden aangebracht om de duurzaamheid van de BR-A Roll-BeltTM-balenpersen met vaste kamer te verbeteren, is een rotoraandrijfketting van een hogere kwaliteit die werd verstevigd om het toegenomen koppelvermogen van de aandrijflijn van de balenpers aan te kunnen. Een nieuw spansysteem werd ook voorzien voor de Roll Bar™-ketting, waardoor er meerdere aanpassingen mogelijk zijn. Dit betekent dat er een optimale kettingspanning kan worden aangehouden tot aan en voorbij het punt waarop schakels van de ketting kunnen worden verwijderd.

Op de ketting die de stalen Roll Bar™-stangen van de balenpers aandrijft, werd standaard een smeersysteem voorzien. De olie doet de ketting niet alleen gemakkelijker bewegen, maar smeert ook de lagers die de stalen stangen op hun plaats houden en ervoor zorgen dat de stangen vlot draaien.

Dankzij een nieuwe, beter afstelbare hefinrichting kan de BR-A Roll-BarTM-balenpers met vaste kamer van New Holland nu gemakkelijker aan verschillende tractoren worden gekoppeld. De balenpers werkt het best wanneer hij op een vlakke ondergrond parallel met de grond staat. Dankzij de nieuwe hefinrichting - met een reeks klembouten - is dit met de meeste tractoren op de markt mogelijk.

Nieuwe, bredere banden worden nu gebruikt om meer steun te bieden aan de opraper van de balenpers. Deze banden, die bedoeld zijn om de balenpers gemakkelijker de vorm van de ondergrond te laten volgen, verminderen ook het risico op bodembeschadiging.

Kopers die voor het BR560A Combi-model kiezen, dat het gewas in balen pakt en wikkelt, zullen in 2006 ook van een groot aantal verbeteringen genieten.

De hydraulisch bediende eendenbek die het net rond de baal wikkelt, werd geüpgrade om nog sneller te werken. Hierdoor kan de baal sneller uitgeworpen worden nadat minder wikkellagen werden aangebracht (die niet nodig zijn aangezien de baal toch onmiddellijk wordt gepakt). Bovendien worden het insteken en terugtrekken van de messen vanaf nu ook hydraulisch gestuurd voor een nog betere bediening.

De hydraulische vork die de baal van de balenpers naar de wikkelaar beweegt, werd verbeterd om sneller te kunnen werken. Door de omlooptijd waarin iedere baal ingewikkeld en uit de balenpers geworpen wordt in te korten, wordt de algemene capaciteit groter.

Het balenwikkelsysteem, dat twee satelliet-wikkelarmen gebruikt met elk hun eigen wikkelrol, werd aangepast zodat het voortaan mogelijk is om een wikkelcyclus te voltooien wanneer een van de rollen op is. Dit is momenteel niet mogelijk en zal tevens de stilstandtijd verkorten door ervoor te zorgen dat het wikkelen kan doorgaan tot de baal is afgewerkt. De bestuurder moet dan niet meer stoppen met werken om de lege wikkelrol te vervangen.

Het controlesysteem voor de Combi-balenpers is vereenvoudigd in het 2006-model. Terwijl er vroeger twee monitors nodig waren voor de balenpers en de wikkelaar, hebben die plaats gemaakt voor een enkele kleurenmonitor. Zo wordt het voor de bestuurder gemakkelijker om de prestaties van de machine in het oog te houden.

Copyright © 2HAND N.V. All rights reserved.