Articles
Loonwerker wil investeren in trekkers

De meeste Nederlandse loonwerkbedrijven zijn tevreden over de manier waarop ze momenteel hun bedrijf voeren: 82,5% wil op de huidige manier doorgaan. 11,8% is positiever ingesteld en wil het bedrijf uitbreiden. Dit blijkt uit een telemarketingactie die AgriDirect heeft afgerond. Aan de actie hebben bijna 1.400 Nederlandse loonwerkbedrijven deelgenomen.

Van de ondervraagden wil 0,5% het bedrijf beëindigen en verkopen, 4,1% wil het bedrijf beëindigen en door een opvolger laten overnemen en 1% wil helemaal stoppen. In 2003 gaf 3,1% te kennen het bedrijf te willen beëindigen.

Voornamelijk investeringen in trekkers

Tijdens de telemarketingactie is ook gevraagd naar de investeringsplannen: vooral de investeringsplannen in trekkers zijn ruimschoots gestegen ten opzichte van 2003. In 2004 heeft namelijk maar liefst 10,8% aangegeven te willen investeren in een trekker, in 2003 was dat slechts 4,2%. In 2004 heeft verder 82,4% van de loonwerkbedrijven geen investeringsplannen, 1,7% wil investeren in een zelfrijdende hakselaar, 1,4% in een maaidorser, 1,3% in grootpakpersen en 1% in ronde balen persen. In 2003 waren de plannen iets minder positief: maar liefst 86,3% had geen investeringsplannen. Daarentegen waren er in 2003 wel meer investeringsplannen in andere machines ten opzichte van 2004: 1,8% gaf aan te willen investeren in een zelfrijdende hakselaar, 1,8% in een maaidorser, 2,7% in grootparkpersen en 2,9% in ronde balen persen.

Bron: AgriDirect - Loonwerker wil investeren in trekkers

SEARCH

PLACE AD

SERVICES

AgroMachine

Loonwerker wil investeren in trekkers

De meeste Nederlandse loonwerkbedrijven zijn tevreden over de manier waarop ze momenteel hun bedrijf voeren: 82,5% wil op de huidige manier doorgaan. 11,8% is positiever ingesteld en wil het bedrijf uitbreiden. Dit blijkt uit een telemarketingactie die AgriDirect heeft afgerond. Aan de actie hebben bijna 1.400 Nederlandse loonwerkbedrijven deelgenomen.

Van de ondervraagden wil 0,5% het bedrijf beëindigen en verkopen, 4,1% wil het bedrijf beëindigen en door een opvolger laten overnemen en 1% wil helemaal stoppen. In 2003 gaf 3,1% te kennen het bedrijf te willen beëindigen.

Voornamelijk investeringen in trekkers

Tijdens de telemarketingactie is ook gevraagd naar de investeringsplannen: vooral de investeringsplannen in trekkers zijn ruimschoots gestegen ten opzichte van 2003. In 2004 heeft namelijk maar liefst 10,8% aangegeven te willen investeren in een trekker, in 2003 was dat slechts 4,2%. In 2004 heeft verder 82,4% van de loonwerkbedrijven geen investeringsplannen, 1,7% wil investeren in een zelfrijdende hakselaar, 1,4% in een maaidorser, 1,3% in grootpakpersen en 1% in ronde balen persen. In 2003 waren de plannen iets minder positief: maar liefst 86,3% had geen investeringsplannen. Daarentegen waren er in 2003 wel meer investeringsplannen in andere machines ten opzichte van 2004: 1,8% gaf aan te willen investeren in een zelfrijdende hakselaar, 1,8% in een maaidorser, 2,7% in grootparkpersen en 2,9% in ronde balen persen.

Bron: AgriDirect - Loonwerker wil investeren in trekkers

Copyright © 2HAND N.V. All rights reserved.